Graus

Ensenyaments de grau

Consulta la dedicació del professorat del departament dins i fora de la Facultat. 

363975Entorn Econòmic Mundial. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: G. Cairó
 

363652Economia del Sector Públic. Bàsica 6 crèdits. Coord: X. Fageda  
 

363657Història Econòmica. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: M. Badia
 

363710Història Econòmica de l'Empresa. Optativa: 6 crèdits. Coord: M. Gutiérrez
 

363707Integració Europea. Optativa: 6 crèdits. Coord: P. García-Duran
 

363707Objectius i Instruments de Política Econòmica. Optativa: 6 crèdits. Coord: M. Rodríguez
 

363715Dones, Treball i Societat. Optativa: 6 crèdits. Coord: M. Serrano

361548: Desenvolupament sostenible. Bàsica: 6 crèdits. Coord: M. Esparza

365093Economia. Bàsica: 6 crèdits. Coord: R. Franquesa

362529Economia Mundial. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: I. Maestro
 

362520Història Política i Social Contemporània. Bàsica: 6 crèdits. Coord: J.A. Peres
 

364617Conflictes internacionals. Optativa 3 crèdits. Coord: J. Colomé
 

364630Història Política de Catalunya. Optativa: 3 crèdits. Coord: J. Colomé

363940: Economia en la configuració del món actual. Bàsica: 6 crèdits. Coord: I. Maestro

362602: Història Política i Social Contemporània. Bàsica: 6 crèdits. Coord: R. Soto

361865: Economia del Desenvolupament. Optativa: 6 crèdits. Coord: J.C. Palacios

361823: Entorn Econòmic. Bàsica: 6 crèdits. Coord: J. Vilaseca

361830: Història Econòmica Mundial. Bàsica: 6 crèdits. Coord: S. Espuelas

361852: Història Econòmica d'Espanya. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: J. Planas

361853: Història del Pensament Econòmic. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: J. San Julián

364587: Història Econòmica de Catalunya. Optativa: 6 crèdits. Coord: J. Catalan

361856: Història Econòmica del Segle XX. Optativa: 6 crèdits. Coord: J. Catalan

361834: Organització Econòmica Internacional. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: P. García-Duran

361836: Política Econòmica Internacional. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: A. Mañé

364568: Entorn Econòmic Europeu i Internacional. Obligatòria: 6 crèdits. Coord: M. Prat

364547: Història de l'Empresa Internacional. Bàsica: 6 crèdits. Coord: P. Fernández

362606: Història Política i Social Contemporània. Bàsica: 6 crèdits. Coord: M. Carbonell

362572: Història Econòmica i Social. Bàsica: 6 crèdits. Coord: J.M. Rua

364746: Història política i social contemporània. Bàsica: 6 crèdits. Coord: R. Soto

360901: Història. Bàsica: 6 crèdits. Coord: Y. Blasco

360944: Història de l'Estat del Benestar. Optativa: 6 crèdits. Coord: S. Espuelas

Comparteix-ho:

Grup d'Innovació Docent