Grupos de investigación

 • Biotecnologia Ambiental (BA)

  Director: Joan Mata Álvarez

  Línies d'investigació:

  Tractament biològic d'aigües residuals urbanes i industrials.

  Digestió anaeròbica de residus orgànics (fangs de depuradora, residus de cultius energètics, glicerina, ...).

   Modelització i simulació de processos biològics (eliminació de matèria orgànica i nutrients, digestió anaeròbica, ...).

 • Catàlisi i Cinètica Aplicada (CCA)

  Director: Javier Tejero Salvador
  Línies d'investigació:

  Esterificació d'alcohols amb olefines C4 (MTBE,ETBE, IPTBE) i C5 (TAME) per obtenir additius per gasolines més netes.

  Oligomerització d’olefines C5-C8.

  Deshidratació d'alcohols primaris de cadena llarga (DNPE, DNHE, DNOE, EOE) per obtenir additius per diesel.

  Esterificació de barreja d’alcohols.  Síntesi d’etil-octil èter amb resines d’intercanvi iònic.

 • Enginyeria de Processos d'Oxidació Avançada (EPOA)

  Director: Santiago Esplugas Vidal
  Línies d'investigació:

  Ozó, fotocatàlisis, Fenton, foto-Fenton, UV- peròxid, oxidació humida aplicats a medi ambient: tractament d’aigües industrials, eliminació de contaminants emergents i re-ús d’aigües.

  Integració de processo químics i biològics

 • Enginyeria de Sistemes Coloïdals (ESC)

  Director: José Maria Gutierrez
  Línies d'investigació:

  Preparació i caracterització de sistemes col·loïdals

  Obtenció de noves textures en gastronomia

  Reologia de sistemes dispersos

  Formulació i caracterització de pintures i recobriments

 • Processos de Separació Industrial (PSI)

  Director: Juan Llorens Llacuna
  Línies d'investigació:

  Tecnologia de membranes: ultrafiltració assistida amb polímers, nanofiltració, membranes zeolítiques

  Mecànica de fluids

  Biofilms

  Destil·lació reactiva

  Electroquímica

  Enginyeria forense

 • Altres línees

  Operacions de separació e integració energètica.

  Desenvolupaments metodològics: estratègies per parametrització de “force fields”, desenvolupament de models “coarse grain”, i noves aproximacions per l’estudi de fases condensades

  Nanotecnologia: enginyeria d’estructures complexes per a aplicacions nanobiològiques i disseny d’estructures supramoleculars.

  Compostatge.