Secció d’Estudis Francesos, Italians, Gallecs i Portuguesos