Detall

24
abr
Lectura i defensa de la tesi doctoral de la Sra. Mercedes Gil-Lespinard

Dates:

24-04-2024

Ens plau comunicar-vos que dijous dia 25 d’abril a les 11 hores, en la Sala de Graus-Roser Valls (Aulari), Facultat de Medicina en el Campus Bellvitge, UB, es realitzarà l’acte públic de defensa de la tesi doctoral “Association between (poly)phenols and obesity: from the observational study to the clinical trial.”, presentada per la Sra. Mercedes Gil-Lespinard i dirigida pel Dr. Raul Zamora Ros i tutoritzada per la Dra. M. Cristina Andres Lacueva.

Tot i que la defensa de la Tesi és  presencial, si ho desitgeu us podreu connectar telemàticament unint-vos  a la reunió en el següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJiN2ZjMjMtMWY3Ny00MGViLTllMmMtZjVjMzQ3ZWI2ODc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210ea6ae8-fe15-41a6-8ab2-3e03af324681%22%2c%22Oid%22%3a%224fe1f1d4-96c9-4417-ba40-90ec2302835c%22%7d


Comparteix-ho: