Anatomia i Embriologia Humana

La Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana està implicada en la docència de grau en els ensenyaments de Ciències Biomèdiques, Medicina, Odontologia i Podologia, que s’imparteixen al Campus de Bellvitge. Imparteix assignatures en les que l’ensenyament-aprenentatge està orientat a les competències basades en la comprensió del desenvolupament embrionari i de la morfologia i el funcionament dels òrgans i sistemes del cos humà.

El nostre professorat coordina un total de set assignatures obligatòries i quatre d’optatives en els diversos graus del campus, a més de tutoritzar i avaluar treballs finals de grau. A nivell de postgrau, es tutoritzen treballs finals de màster i tesis doctorals, emmarcades en els programes de doctorat Medicina i Recerca Translacional i Biomedicina.

Manzanares Céspedes, M. Cristina Professora Titular d'Universitat
Membres de Departament Miguel Pérez, M. Isabel Professora Titular d'Universitat
Membres de Departament Ramos Izquierdo, Ricard Professor Titular d'Universitat 
Serra Renom, Ignasi Professor Titular d'Universitat
De Anta, Vinyals, Josep M Professor Agregat
Rodríguez Barrueco, Ruth Investigadora Ramón y Cajal
Membres de Departament Acosta Verdugo, Sandra Professora Lectora
Dalmau Pastor, Antoni Miquel Professor Lector
Membres de Departament Olivan Riera, Mireia Professora Lectora
Membres de Departament Agulló Ferre, José Luis Professor Associat
 

 

Domingo Rufes, Tomàs

 

Professor Associat Mèdic
 

 

Duran Ferrer, Joan

 

Professor Associat
Membres de Departament Fernández Coello, Alejándro Professor Associat
Membres de Departament Macía Vidueira, Ivan Professor Associat Mèdic
Membres de Departament Moller Parera, Ingrid Professora Associada 
Membres de Departament Ruiz Roig, Núria Professora Associada  Mèdica
Serra Ristol, Sílvia Professora Associada
Serrano Expósito, Cèlia Professora Associada Mèdica
Tallón Walton, Victòria Professora Associada
Vega Garcia, Jordi Professor Associat
Investigadors Bonilla Amadeo, Ricard Personal Investigador

 

Comparteix-ho: