Actualitat i novetats

“Injustícies Ambientals: Implicacions per a la Pràctica del Treball Social“

Notícia | 20-03-2024

La treballadora social i investigadora de la cooperativa Aeioluz de València, Núria Baeza, especialitzada en pobresa energètica, va impartir la conferència “Injustícies Ambientals: Implicacions per a la Pràctica del Treball Social“ a la nostra Facultat el passat 12 de Març. Aquesta activitat transversal posava el focus en la necessària mirada ecosocial sobre els impactes i les responsabilitats de la crisi climàtica entesa com un multiplicador de desigualtats i injustícia social. Aquesta activitat va comptar amb una rellevant participació d’estudiants i professionals de diferents àmbits.

Tot i que el Treball Social està encara poc present en la transició ecosocial, és necessari anar més lluny de la responsabilitat individual i emfatitzar com la justícia climàtica és bàsicament social. En tant que aquesta afecta de manera silenciosa la sostenibilitat de la vida, i impacta de manera desigual sobre grups vulnerables i territoris. Aquest repte col·lectiu requereix una professió posicionada ètica i políticament que reconegui la interrelació i interdependència profunda de tots els ecosistemes que sostenen la vida, així com la defensa ecològica dels béns comuns (terra, aigua i aire) per a la preservació de la biodiversitat natural i humana. Tot qüestionant els models econòmics de desenvolupament ocults darrera la “transició verda”, que segueixen preservant el creixement materialista.

 

Núria Prat, Belén Parra, Toni Sangrà

 

Facultat d’Educació

 

Universitat de Barcelona


 


Comparteix-ho: