Estudis

La Facultat d'Educació proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, ofereix cursos de formació continuada: màsters i postgraus propis i cursos d’extensió universitària.

L'Escola de Treball Social aposta per oferir a les futures professionals del treball social un itinerari formatiu que integri teoria, pràctica i recerca, des del grau, màsters i doctorat. Unes experiencies formatives que es puguin enriquir de les vivències personals i professionals.

Els estudis de grau desenvolupen les competències que permeten al nostre alumnat, desenvolupar-se professionalment en el món educatiu en tots els vessants, àmbits i etapes amb una concepció integradora de l'educació a l’escola i en la societat i al llarg de tot el cicle vital.

El grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB) té una durada de quatre anys, amb una càrrega docent de 240 crèdits ECTS distribuïts entre matèries i assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques curriculars externes i treball final de grau (TFG). Forma part de la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques, juntament amb altres graus.

També es col·labora i es desenvolupen Postgraus propis i Màsters universitaris.

El programa de doctorat Educació i Societat té com a finalitat la formació avançada d'investigadors en el camp de l'educació i la intervenció socioeducativa a través de l’elaboració d’un treball original de recerca avançada.

El programa respon al conjunt de necessitats socials i de requeriments acadèmics relacionats directament amb els propòsits de qualitat, innovació i millora que els sistemes educatius i escolars, així com, les intervencions i accions socioeducatives plantegen en una societat globalitzada i del coneixement.

Comparteix-ho: