Detall

Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència: anglès per a la docència i anglès instrumental (termini: 10.01)

Formació del professorat | 16-12-2019

 

Anglès per a la docència

Període d’inscripció: fins el 10 de gener de 2020
Programa: http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2020/basic 
Enllaç de matrícula: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=39040

  • Basic skills and tools to teach content subjects in English: Per aquell professorat que està plantejant-se o que ja fa docència de les seves assignatures en llengua anglesa.

 

 

Anglès instrumental

Període d’inscripció: fins el 10 de gener de 2020
Programa: http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2020/angles
Enllaç de matrícula: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=39030

  • Cursos generals d’anglès: Cursos on es treballa l’anglès a nivell general (gramàtica, oral i escrit). Nivells des de B2.1 fins a C1.2
  • Oral skills for teaching & research purposes: Cursos dissenyats per millorar les habilitats d’expressió i comprensió oral.