Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Adjudicació de places

Estat matrícula
Matrícula tancada
Campus
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Idioma activitat
Anglès
Data
Modalitat
Presencial

:: Adjudicació de places ::

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2017-2018, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (idp.formub@ub.edu) abans del 10 de gener de 2020.

Observacions:

 • Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'IDP-ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent.
 • Haver realitzat el curs de Basic skills and tools to teach content subjects in English, atès que no s’analitza en profunditat el nivell de cada participant, no servirà per acreditar nivell.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

 • 21 de gener, a les 9 h (Aula a concretar, Edifici “Casa Jeroni Granell”, Gran Via, 582)
 • 24 de gener, a les 9 h (Aula a concretar, Edifici “Casa Jeroni Granell”, Gran Via, 582)

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el 10 de gener de 2020.

Es podrà consultar l’adjudicació de places a la pàgina web de l’IDP-ICE, un cop hagin acabat les proves de nivell i abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

:: Requisits per a la certificació:

IMPORTANT! Per tal d’obtenir el certificat corresponent serà necessari:

 • Assistir a un mínim del 85 % de les hores lectives i signar el full d’assistència.
 • Realitzar les activitats que durant el curs es proposin. Les avaluacions finals tindran lloc les dues darreres sessions i en cap cas es podran modificar aquestes dates i no podrà oferir-se cap convocatòria extraordinària.

 

Cursos modulars d’anglès general

 

:: Destinataris:

Professorat que desitja activar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió oral i escrita.

:: Objectius:

El curs és de caràcter general i posa també en pràctica totes les habilitats lingüístiques. Per tant es té en compte l’expressió oral, tot i donant una importància central a la claredat i la precisió en l’expressió escrita, així com als coneixements lèxics i gramaticals.

Un curs modular equival a mig nivell. El nivell s'assoleix aprovant el segon mòdul.

:: CURSOS:

Upper-Intermediate, mòdul 2:
Equivaldria al curs 4.2 de l’EIM (B2.1).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Nivell 5, mòdul 1:
Equivaldria al curs 5.1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Nivell 5, mòdul 2:
Equivaldria al curs 5.2 de l’EIM (B2.2).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Avançat 1, mòdul 1:
Equivaldria a una primera meitat d’un Avançat 1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

 

 

Avançat 1, mòdul 2:
Equivaldria al curs Avançat 1 de l’EIM (C1.1).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Avançat 2, mòdul 1:
Equivaldria a una primera meitat d’un Avançat 2 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell d’Avançat 1 de l’EIM de competència en anglès o similar (C1.1 del MECR).

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Avançat 2, mòdul 2:
Equivaldria al curs Avançat 2 de l’EIM (C1.2).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 3 de juliol,
de 9 a 12 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Cursos d’anglès de fluïdesa oral:
Oral skills for teaching & research purposes

 

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

 • Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
 • Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
 • Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

 1. Introducció a les presentacions acadèmiques
 2. Com estructurar una presentació acadèmica
 3. Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
 4. Fer front a les preguntes
 5. Pronunciació

:: GRUPS i NIVELLS:

Oral skills for teaching & research purposes (intermediate level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).

Hores:

30

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 29 de maig,
de 12.30 a 14.30 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Hores:

30

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 29 de maig,
de 12.30 a 14.30 h

Aula:

Campus Diagonal

 

Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Hores:

30

Places:

20

Calendari
i horari:

Tots els divendres, del 7 de febrer al 29 de maig,
de 12.30 a 14.30 h

Aula:

Campus Diagonal