Doctorat

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

El programa de doctorat és un conjunt d’activitats que faciliten l’adquisició de competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor.

Comparteix-ho: