Escola de Postgrau

Presentació

L’Escola de Postgrau és l’òrgan de la Facultat encarregat de fomentar, coordinar i gestionar tota l’oferta de postgrau, entenent per activitats de postgrau les relatives a màsters oficials, títols propis i altra formació continuada. Un dels objectius principals de l’Escola de Postgrau és poder atendre de manera personalitzada els estudiants de la Facultat i el futur alumnat interessat en aquesta oferta de postgrau en qualsevol de les seves modalitats.

Es tracta de millorar la qualitat del servei amb relació a tots els actors implicats: estudiants, professorat i, també, totes les persones interessades en l’oferta d’estudis de postgraus i d'altra formació continuada de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Actualment la Facultat ofereix una àmplia oferta formativa que, com es pot veure a continuació, comprèn màsters oficials, títols propis i altra formació continuada. Si voleu més informació, ens trobareu al final del vestíbul de l’edifici principal.

Comparteix-ho: