Junta de Facultat

Criteri de composició

La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per: 

  • un 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris
  • un 9% d'altre personal docent i investigador
  • un 30% d’estudiants, inclosos els de doctorat
  • un 10% de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. 


La Junta de Facultat podrà, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, modificar aquesta distribució percentual amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

  • L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis a la Junta de Facultat es fa d'acord amb la normativa aprovada pel Claustre Universitari.
  • Les eleccions dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern i el termini i la renovació de la seva representació es regirà per la normativa electoral d'aquest col·lectiu.
  • La Junta és presidida pel degà o la degana. També en formen part sense vot els membres de l'equip de govern, els directors i les directores dels departaments adscrits, els coordinadors i les coordinadores de les seccions dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits i el o la cap de secretaria, en el cas que no siguin elegits directament per a formar part de la mateixa. Podran assistir a les sessions de la Junta els directors o les directores dels departaments no adscrits al Centre que imparteixen assignatures obligatòries en algun dels ensenyaments adscrits.
  • El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, és fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior. 
PERSONAL TÈCNIC, DE GESTIÓ I D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

BARRERA SANNICOLÁS, LAURA
LONGEDO NAVARRO, CONCEPCIÓN
MONTES AMIGO, MANEL
RUIZ MARÍN, MARTA
TAFALLA PLANA, MONTSERRAT

AGUILERA VAQUÉS, MAR
ALIJA FERNÁNDEZ, ROSA ANA
BARBANCHO TOVILLAS, FERNANDO
BOLEA BARDON, CAROLINA
BUENO SALINAS, MARTA
EXPÓSITO GÓMEZ, ENRIQUETA
GARCIA MANRIQUE, RICARDO
GINEBRA MOLINS, MARIA ESPERANÇA
GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR
GÓMEZ TRINIDAD, SILVIA
MALLANDRICH MIRET, NÚRIA
MARTÍN NÚÑEZ, ESTHER
MOLL DE ALBA LACUVE, CHANTAL
NAVARRO MICHEL, MÒNICA
OLESTI RAYO, ANDREU
PALAU ROQUÉ, ANA MARIA
PUMAR BELTRÁN, NÚRIA
RODRÍGUEZ FONT, MARIOLA
ROZAS VALDÉS, JOSÉ ANDRÉS
RUBIO GIMENO, GEMMA
TARABAL BOSCH, JAUME
TURULL RUBINAT, MAX
VADRÍ FORTUNY, MARIA TERESA
VALLBÉ FERNÁNDEZ, JOAN JOSEP
VILALTA REIXACH, MARC

BARCELÓ COMPTE, ROSA
FERREIRO SERRET, MARIA ESTELA
RAMOS TOLEDANO, JOAN
SÁNCHEZ COBALEDA, ANA MARÍA

ORTEGA PEREIRA, CARLOS - Estudiants pel canvi (EPC)
SABATÉ CASASAYAS, CARLA - Estudiants pel canvi (EPC)

CORTÉS RUBIO, OT - FNEC 
SILVA CARBALLUDE, ALBA - FNEC

BELETA CRESPO, MARTÍ - Som Universitaris, Som Dret-Junta
BUTI I LOZANO, JAN - Som Universitaris, Som Dret-Junta
CUENCA MORATALLA, AINHOA - Som Universitaris, Som Dret-Junta
ESPINA CASALS, ARNAU - Som Universitaris, Som Dret-Junta
MATAMOROS LÓPEZ, NÚRIA- Som Universitaris, Som Dret-Junta
VILLALONGA COMA, RAMON - Som Universitaris, Som Dret-Junta

GARCÍA QUEROL, MARIA - Fem-la Pública
HUBACH COROMINA, MARTA - Fem-la Pública
MANSO I PUJOL, MARC - Fem-la Pública
MORENO CASTRO, YAIZA - Fem-la Pública
SANTARROSA GARCÍA, JUDIT - Fem-la Pública

AGUADO CUDOLÀ, VICENÇ
ALONSO GONZÁLEZ, LUIS MANUEL
BARCELÓ FERNÁNDEZ, JESÚS
BONET PÉREZ, JORDI
BUENO SALINAS, SANTIAGO
BURRIEL RODRÍGUEZ, PEPA
CALVET MARTÍNEZ, ELISENDA
CAÑIVANO SALVADOR, MIGUEL ÁNGEL
ESPIAU ESPIAU, SANTIAGO
GARCÍA VIÑA, JORDI
GIMÉNEZ MERINO, ANTONIO
GONZÁLEZ BEILFUSS, CRISTINA
HUICI SANCHO, LAURA LUISA
MADRENAS TOMÀS, ALBERT
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RAFAEL CESÁREO
MÉNDEZ BAIGÉS, VÍCTOR
PACHECO CABALLERO, FRANCISCO LUIS
PANERO ORIA, PATRICIA
PEDROL ROVIRA, XAVIER
PÉREZ MADRID, FRANCISCA
ROY PÉREZ, CRISTINA
PERIS VILA, ROSA MARIA
SANZ LEÓN, ANA MARÍA
TOVILLAS MORÁN, JOSÉ MARÍA
VALLESPÍN PÉREZ, DAVID
VÁZQUEZ ALBERT, DANIEL
ZAHINO RUIZ, MARÍA LUISA

ANDRÉS PUEYO, ANTONIO
ANDREU DAUFI, JORDI
BADIA MIRÓ, MARC
CODINA MATA, NÚRIA
LAUROBA PÉREZ, ANA MARÍA
NÚÑEZ OLIVA, MARINA
SOLER GALLAR, MARTA
SOTELO VÁZQUEZ, M. LUISA
SURIÑACH CARALT, JORDI
TAULÉ DELORT, MARIA
URBANO ISPIZUA, ÁLVARO

Comparteix-ho: