Pràctiques extracurriculars

Procediment per a formalitzar un conveni de pràctiques

Les pràctiques extracurriculars són aquelles que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període  de formació (grau i màsters) i que estan adreçades a afavorir la professionalització i la inserció laboral dels nostres estudiants.

Requisits per als estudiants:

a) Estar matriculat en l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques. En el cas d’ensenyaments de grau, l’estudiant ha d’haver superat el 50 % dels crèdits.

b) No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques.

Durada:

Les pràctiques extracurriculars tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, que es poden ampliar fins a un nou límit de 900 hores, de manera excepcional.

Comparteix-ho: