Tesis detall

Criminología de la precariedad: daño social contra los trabajadores en el Estado Español

Doctorand: Ivan Montemayor Delgado
Tesis defensades | 12-02-2021

Dia: 12.02.2021

Hora: 12 h

Lloc: Videoconferència (les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte).

Doctorand: Ivan Montemayor Delgado

 

Director i tutor de Tesi: Dr. José Ignacio Rivera Beiras

Línia de Recerca: Criminologia i Sociologia Juridicopenal

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dra. Encarna Bodelón González (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Alejandro Forero Cuèllas (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Daniel Jiménez Franco (Universitat de Zaragoza)
  • Suplents: Dr. Josep Maria Garcia-Borés Espí (Universitat de Barcelona); Dr. Pedro Fraile Pérez de Mendiguren (Universitat de Lleida)


Comparteix-ho: