Tesis detall

El análisis de las plataformas de financiación participativa - Una nueva forma de financiación

Doctorand: Jingyi Shu
Tesis defensades | 06-09-2021

 

Dia: 06.09.2021

Hora: 12 h

Lloc: Videoconferencia (les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte).

Doctorand: Jingyi Shu

 

Directora i tutora de Tesi: Dra. Maria Dolores Gramunt Fombuena

Línia de Recerca: Dret Civil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dra. Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia (Universitat de Granada)
  • Secretaria: Dra. Gemma Rubio Gimeno (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Esther Torrelles Torrea (Universitat de Salamanca)
  • Suplents: Dr. José Antonio Martín Pérez (Universitat de Salamanca); Dr. Rosa Barceló Compte (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: