Tesis detall

El derecho de la propia imagen: estudio interdisciplinar y comparado

Doctorand: Myrthes Barbosa Lima
Tesis defensades | 15-02-2018

Dia: 15.02.2018

Hora: 12 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Myrthes Barbosa Lima

 

Director i Tutor de Tesi: Dr. Antoni Font Ribas

Línia de Recerca: Dret Mercantil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Ramon Viñas Farré (Emèrit de la Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Cristina Roy Pérez (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Teresa Franquet Sugrañes (Universitat Rovira i Virgili)
  • Suplents: Dr. Rafael Guasch Martorell (Universitat de Barcelona); Dra. Cristina Casamitjana Olivé (Universitat Rovira i Virgili)


Comparteix-ho: