Tesis detall

El derecho de separación del socio por falta de reparto de dividendos en las sociedades de capital cerradas

Doctorand: Pedro Pablo Pérez Carbó
Tesis defensades | 15-01-2021

Dia: 15.01.2021

Hora: 11 

Lloc: videoconferència

(les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte).

 

Doctorand: Pedro Pablo Pérez Carbó

Director i tutor de Tesi: Dr. José Machado Plazas

Línia de Recerca: Dret Mercantil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. José Manuel Calavía Molinero (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Francisco Mercadal Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Vicenç Ribas Ferrer (Universitat d'Alcalá de Henares)
  • Suplents: Judith Morales Barceló (Universitat de Barcelona); Dra. Adoración Pérez Troya (Universitat d'Alcalá de Henares)


Comparteix-ho: