Tesis detall

El impacto de la crisis financiera y económica en los deudores con préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de una vivienda. Estudio comparado entre España y Puerto Rico

Doctoranda: Glorymar Orta Rodríguez
Tesis defensades | 04-10-2021

 

Dia: 04.10.2021

Hora: 17 h

Lloc: Videoconferencia (les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte).

Doctoranda: Glorymar Orta Rodríguez

 

Directora i tutora de Tesi: Dra. Esther Arroyo Amayuelas

Línia de Recerca: Dret Civil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Antoni Vaquer Aloy (Universitat de Lleida)
  • Secretaria: Dr. Lluís Caballol Angelats (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Beatriz Sáenz de Jubera Higuero (Universitat de La Rioja)
  • Suplents: Dra. Cristina de Amunátegui Rodriguez (Universitat Complutense de Madrid); Dr. Jordi Nieva Fenoll (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: