Tesis detall

El incidente concursal: Un proceso judicial propio dentro del ordenamiento procesal español

Doctorand: Juan Carlos Capdevila Sánchez
Tesis defensades | 22-09-2017

Dia: 22.09.2017

Hora: 11 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Juan Carlos Capdevila Sánchez

 

Directora de la Tesi: Dra. Maria Elisa Escolà i Besora

Tutor de la Tesi: Dr. Vicente Pérez Daudí

Línia de Recerca: Dret Processal

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Joan Picó Junoy (Universitat Rovira i Virgili)
  • Vocal: Dra. Carolina Fons Rodríguez (Professora Emèrita)
  • Suplents: Dra. Victoria Berzosa Francos (Universitat de Barcelona), Dr. Juan Pablo Correa Dilcasso (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: