Tesis detall

Els coprínceps en el desenvolupament institucional del Principat d'Andorra, des del senyoriu feudal fins a l'estat sobirà, de dret, democràtic i social

Doctorand: lsidre Bartumeu Martínez (pendent data defensa)
Tesis programades | 04-11-2019

Dia: (pendent)

Hora: (pendent)

Lloc: (pendent)

Doctorand: lsidre Bartumeu Martínez

 

Director i tutor de Tesi: Dr. Enoch Albertí Rovira

Línia de Recerca: Dret Constitucional

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Markus González Beilfuss (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Joan Manuel Abril Campoy (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Suplents: Dr. Antoni Mirambell Abancó (Universitat de Barcelona); Dr. Xavier Cecchini Rosell (Universitat Autònoma de Barcelona)


Comparteix-ho: