Tesis detall

Els serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat a Catalunya

Doctoranda: Anna Grañana Sancho
Tesis defensades | 16-10-2023

 

Dia: 16.10.2023

Hora: 12:00

Lloc: Saló de Graus

Doctoranda: Anna Grañana Sancho

 

Directors de tesi: Dra. María Luisa Zahíno Ruiz i Dr. Joaquín Tornos Mas

Tutor de tesi: Dr. Joaquín Tornos Mas

Línia de recerca: Dret Administratiu

 

Proposta del Tribunal de la tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Vicenç Aguado Cudolà (Universitat de Barcelona) 
  • Secretari: Dra. Maria Mercè Darnaculleta Gardella (Universitat de Girona)
  • Vocal: Dra. Mónica Vilasau Solana (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Suplents: Dr. José Antonio Moreno Molina (Universitat de Castella-La Manxa); Dra. María Asunción Esteve Pardo (Universitat de Barcelona)

 


Comparteix-ho: