Tesis detall

Globalización empresarial: Normas contables y fiscales

Doctorand: Miquel Mata Rodríguez
Tesis defensades | 01-12-2017

Dia: 01.12.2017

Hora: 12 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Miquel Mata Rodríguez

 

Director de la Tesi: Dr. Joan Francesc Pont Clemente

Tutor de la Tesi: Dr. Joan Francesc Pont Clemente

Línia de Recerca: Dret Financer i Tributari

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Ramón Falcón y Tella (Universidad Complutense de Madrid)
  • Secretaria: Dra. Maria Dolors Torregrosa Carné (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Antoni Durán-Sindreu Buxadé (Universitat Pompeu Fabra)
  • Suplents: Dr. Blanca Vilà Costa (Universitat Autònoma de Barcelona)


Comparteix-ho: