Tesis detall

Hacia un tipo de delito medioambiental. Qué proteger, cuándo, y cómo. Una mirada hacia Chile

Doctoranda: Katherine Román Delfabbro
Tesis defensades | 09-07-2020

Dia: 09.07.2020

Hora: 17 h

Lloc: Videoconferència

(les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte)

Doctoranda: Katherine Román Delfabbro

 

Director i tutor de Tesi: Dra. M. Luisa Corcoy Bidasolo

Línia de Recerca: Dret Penal i Ciències Penals

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dra. Ujala Joshi Jubert (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Blanca Mendoza Buergo (Universitat Autònoma de Madrid)
  • Vocal: Dra. Esther Hava Garcia (Universitat de Cádiz)
  • Suplents: Dra. Carolina Bolea Bardon (Universitat de Barcelona); Dra. Raquel Montaner Fernández (Universitat Pompeu Fabra)


Comparteix-ho: