Tesis detall

Homogeneïtat i heterogeneïtat en la forma de govern municipal

Doctorand: Esther Pano Puey
Tesis defensades | 29-09-2017

Dia: 29.09.2017

Hora: 11 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Esther Pano Puey

 

Director de la Tesi: Dr. Jaume Magre Ferran

Tutor de la Tesi: Dr. Jordi Capo Giol

Línia de Recerca: Ciència Política

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Jordi Matas Dalmases (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Carmen Navarro Gómez (Universidad Autònoma de Madrid)
  • Vocal: Dr. Miquel Salvador Serna (Universitat Pompeu Fabra)
  • Suplents: Dr. Rafael Cesáreo Martínez Martínez (Universitat de Barcelona), Dr. Joaquim Brugué Torroella (Universitat de Girona)


Comparteix-ho: