Tesis detall

La defensa jurídica del menor desde una óptica internacional: incorporación de la figura del abogado del menor en España

Doctoranda: Sara Maria Fusté de Cara
Tesis defensades | 21-11-2023

 

Dia: 21.11.2023

Hora: 12:00

Lloc: Aula 9 de la Facultat (Edifici Principal)

Doctoranda: Sara Maria Fusté de Cara

 

Directora de tesi: Dra. Carmen Parra Rodríguez

Tutora de tesi: Dra. Georgina Garriga Suau

Línia de recerca: Dret Internacional Privat

 

Proposta del tribunal de tesi del director de la tesi:

  • President: Dra. Isabel Miralles González (Universitat de Barcelona)
  • Secretari:  Dra. María Jesús Pesqueira Zamora (Universitat Abat Oliva CEU)
  • Vocal: Dr. Sergi Prats Jané (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Suplents: Dra. Vesela Andreeva Andreeva (Universitat de Barcelona); Dr. Adolfo Lucas Esteve (Universitat Abat Oliva CEU) 


Comparteix-ho: