Tesis detall

La fase precontractual del contrato de franquicia

Doctorand: José María Solé Fauste
Tesis defensades | 12-11-2021

 

Dia: 12.11.2021

Hora: 12 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: José María Solé Fauste

 

Directors de Tesi: Dr. Rafael Guasch Martorell i Dr. Miguel Angel Petit Segura

Tutor de Tesi: Dr. Rafael Guasch Martorell

Línia de Recerca: Dret Mercantil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Antoni Font Ribas (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Teresa Franquet Sugrañes (Universitat Rovira i Virgili)
  • Vocal: Dra. María José Puyalto Franco (Universitat de Lleida)
  • Suplents: Dra. Silvia Gómez Trinidad (Universitat de Barcelona); Dra. Neus Cortada Cortijo (Universitat de Lleida)


Comparteix-ho: