Tesis detall

La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana

Doctoranda: Maridalia Rodríguez Padilla
Tesis defensades | 19-06-2019

Dia: 19.06.2019

Hora: 11 h

Lloc: Aula Font i Rius

Doctoranda: Maridalia Rodríguez Padilla

 

Directors de Tesi: Dra. Georgina Garriga Suau i Dr. Sergio Nasarre Aznar

Tutora de Tesi: Dra. Georgina Garriga Suau

Línia de Recerca: Dret Internacional Privat

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Jordi Bonet Pérez (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Estela Rivas Nieto (Universitat Rovira i Virgili)
  • Vocal: Dr. Emmanuel Cedeño Brea (Instituto OMG)
  • Suplents: Dr. Joaquim J. Forner Delaygua (Universitat de Barcelona); Dr. Héctor Simón Moreno (Universitat Rovira i Virgili)


Comparteix-ho: