Tesis detall

La negociación colectiva en el sistema de función pública local

Doctorand: Juan José Mauri Majós
Tesis defensades | 05-02-2019

Dia: 05.02.2019

Hora: 18 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Juan José Mauri Majós

 

Director i tutor de Tesi: Dr. Joaquin Tornos Mas

Línia de Recerca: Dret Administratiu

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Eduardo Rojo Torrecilla  (Universitat Autónoma de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. Elisenda Malaret García (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Manuel Ferez Fernandez (Universitat Ramón Llull)
  • Suplents: Dra. Carolina Gala Duran  (Universitat Autónoma de Barcelona); Dr. Tomás Font Llovet (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: