Tesis detall

La prenda y financiaciones estructuradas: posibilidades de la prenda como garantía global. Una aproximación a las “floating charges”

Doctorand: Manuel Follía Martínez
Tesis defensades | 27-09-2017

Dia: 27.09.2017

Hora: 11 h

Lloc: Aula Font i Rius

Doctorand: Manuel Follía Martínez

 

Director de la Tesi: Dr. Sebastián Sastre Papiol

Tutor de la Tesi: Dr. Antoni Font Ribas

Línia de Recerca: Dret Mercantil

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Francisco Vicent Chulià (Universitat de València)
  • Secretaria: Dr. José Machado Plazas (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Francisco Mercadal Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Suplents: Dr. Rafael Guasch Martorell (Universitat de Barcelona), Dr. Ángel Rojo Fernández-Río (Universidad Autónoma de Madrid)


Comparteix-ho: