Tesis detall

La prisión provisional como pena anticipada

Doctorand: Julio Gonzalo Miranda
Tesis defensades | 20-05-2021

 

Dia: 20.05.2021

Hora: 11 h

Lloc: Aula Font Rius

Doctorand: Julio Gonzalo Miranda

 

Directora i tutora de Tesi: Dra. María Luisa Corcoy Bidasolo

Línia de Recerca: Dret Penal i Ciències Penals

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Victor Gómez Martín (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Ramón Ragués i Vallès (Universitat Pompeu Fabra)
  • Vocal: Dr. Daniel Roberto Pastor (Universitat de Buenos Aires)
  • Suplents: Dra. Carolina Bolea Bardon (Universitat de Barcelona); Dr. David Felip i Saborit (Universitat Pompeu Fabra)


Comparteix-ho: