Tesis detall

La protección del derecho al trabajo (digno): entre el garantismo y la flexibilidad

Tesis defensades | 10-10-2016

Dia: 10/10/2016

Hora: 11:00

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Claudia Costa Almada Lima

Director i tutor de la tesi: Dr. David Bondia Garcia

Línia de Recerca: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi:

Presidència: Dr. Víctor Sánchez Sánchez (Universitat Oberta de Catalunya)

Secretaria: Dra. Nuria Pumar Beltran  (Universitat de Barcelona)

Vocal: Dra. Maria Julià Barceló (Universitat Oberta de Catalunya)

Suplents: Dr. Jaume Saura Estapà (Universitat de Barcelona); Dra. Claudia Maria Gafner-Rojas (University of St. Gallen)


Comparteix-ho: