Tesis detall

La relación interadministrativa de coordinación y la garantía de la autonomía local

Doctorand: Juan Carlos Covilla Martínez
Tesis defensades | 14-09-2017

Dia: 14/09/2017

Hora: 12:00

Lloc: Aula Font i Rius

Doctorand: Juan Carlos Covilla Martínez

Directors de la Tesi: Dr. Tomàs Font Llovet i Dr. Alfredo Galán Galán

Tutor de la Tesi: Dr. Tomàs Font Llovet

Línia de Recerca: Dret Administratiu

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Joaquín Tornos Mas (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Efraím Alberto Montaña Plata (Universidad Externado de Colombia)
  • Vocal: Dra. Claudia Tubertini (Università di Bologna)
  • Suplents: Dr. Roberto Galán Vioque (Universidad de Sevilla), Dr. Marc Vilalta Reixach (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: