Tesis detall

La suficiencia investigadora de la instrucción penal

Doctoranda: Maria Núria Borràs Andrés
Tesis defensades | 02-11-2022

 

Dia: 02.11.2022

Hora: 11:00

Lloc: Aula Maria Soteras

Doctoranda: Maria Núria Borràs Andrés

 

Director i tutor de Tesi: Dr. Jordi Nieva Fenoll

Línia de recerca: Dret Processal

 

Proposta del Tribunal de la tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dr. Guillermo Ormazabal Sánchez (Universitat de Girona)
  • Secretaria: Dr. Lluís Caballol Angelats (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Encarnación Aguilera Morales (Universitat Complutense de Madrid)
  • Suplents: Dra. Sílvia Pereira Puigvert (Universitat de Girona); Dra. Sonia Cano Fernández (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: