Tesis detall

La teleobservación en los paises latinoamericanos. Estudio particular del caso de Colombia

Doctorand: Jairo Andres Becerra Ortiz
Tesis defensades | 05-07-2021

 

Dia: 05.07.2021

Hora: 17 h

Lloc: Videoconferència (les persones interessades en presenciar la lectura de la tesi doctoral, hauran de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu, 48 hores abans de l’acte).

Doctorand: Jairo Andres Becerra Ortiz

 

Director de Tesi: Dr. Juan Manuel De Fariñán Gilbert

Tutor de Tesi: Dr. Francesc Xavier Pons Rafols

Línia de Recerca: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dra. Mar Campins Eritja (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dra. María del Carmen Muñoz Rodríguez (Universitat de Jaén)
  • Vocal: Dra. Elvira Prado Alegre (Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial)
  • Suplents: Dr. Alejandro del Valle Gálvez (Universitat de Cádiz); Dr. Xavier Fernández (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: