Tesis detall

La tentativa en los delitos de peligro abstracto

Doctorand: Joaquim Bages Santacana
Tesis defensades | 10-03-2017

Dia: 10/03/2017

Hora: 11:00 h

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Joaquim Bages Santacana

 

Directora i tutora de la tesi: Dra. M. Luisa C. Corcoy Bidasolo

Línia de Recerca: Dret Penal i Ciències Penals

 

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència : Dr. Santiago Mir Puig (Universitat de Barcelona)
  • Secretaria: Dr. Eduardo Demetrio Crespo (Universidad de Castilla-La Mancha)
  • Vocal: Dr. Dra. Blanca Mendoza Buergo (Universidad Autónoma de Madrid)
  • Suplents: Dra. Soledad Barber Burusco (Universidad Pública de Navarra); Dr. Víctor Gómez Martin (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: