Tesis detall

The Principle of Integration of the Economic, Social and Environmental Dimensions: Analysis of its Recognition and Application in International Watercourse Cooperation Regimes

Doctorand: Pol Pallàs Secall
Tesis defensades | 20-12-2023

 

Dia: 20.12.2023

Hora: 10:00

Lloc: Saló de Graus

Doctorand: Pol Pallàs Secall

 

Directora de tesi: Dra. Mar Campins Eritjà

Tutor de tesi: Dr. Xavier Pons Ràfols

Línia de recerca: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

 

Proposta del tribunal de tesi del director de la tesi:

  • President: Dr. Ángel Rodrigo Hernández (Universitat Pompeu Fabra)
  • Secretària:  Dra. Laura Movilla Pateiro (Universitat de Vigo)
  • Vocal: Dr. Francesco Sindico (Universitat de Strathclyde)
  • Suplents: Dr. Xavier Fernández Pons (Universitat de Barcelona); Dr. Antonio Cardesa Salzmann (Universitat de Strahclyde)

 


Comparteix-ho: