Tesis detall

Transparencia y corrupción en el Poder Judicial: la dación de cuentas en la Justicia

Doctoranda: Silvina Inés Cruchaga
Tesis defensades | 20-01-2022

 

Dia: 20.01.2022

Hora: 11 h

Lloc: Saló de Graus

Doctoranda: Silvina Inés Cruchaga

 

Director i tutor de Tesi: Dr. Joan Josep Queralt Jiménez

Línia de Recerca: Dret penal i ciències penals

Proposta del Tribunal de la Tesi del director de la tesi: 

  • Presidència: Dra. Dulce M. Santana Vega (Universitat de Las Palmas de Gran Canaria)
  • Secretaria: Dra.Silvia Fernández Bautista (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dra. Margarita Bonet Esteva (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Suplents: Dr. David Felip Saborit (Universitat Pompeu Fabra); Dra. Ujala Joshi Jubert (Universitat de Barcelona)


Comparteix-ho: