Detall

Oberta la inscripció pel professorat que vulgui ser membre de les comissions avaluadores en les entrevistes de les PAU per a majors de 45 anys

Notícia | 05-03-2021

La Universitat de Barcelona ha obert el termini perquè el professorat interessat participi com a membre de les comissions avaluadores a les entrevistes personals telemàtiques de les PAU als majors de 45 anys. El Vicerectorat d’Estudiants i Participació i la Coordinació d’Accés han anunciat que les entrevistes corresponents a la convocatòria única anual d’aquest curs acadèmic tindran lloc els dies 28, 29 i 30 de juny.

Els interessats en formar part de les comissions, que hauran de valorar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l’ensenyament oficial del grau triat, han d'emplenar aquest formulari abans del 14 de maig.

La retribució bruta es farà separadament pels conceptes de membre de la comissió avaluadora i de nombre d’entrevistes que es duguin a terme:

  • Pel concepte de membre de la comissió avaluadora, s’abonarà una quota fixa de 192 € per dia.
  • Pel concepte d’entrevista, s’abonaran 8 € per cada una.

 

La selecció de membres de les comissions avaluadores es farà en funció del nombre de candidatures, de l’àrea de coneixement a la qual estan adscrits i/o de la seva titulació. Les persones que finalment siguin escollides rebran un avís per correu electrònic entre els dies 16 i 17 de juny.

Ateses les actuals circumstàncies sanitàries, i donat que les entrevistes es faran telemàticament, serà cada comissió qui determinarà el dia i l’hora de les entrevistes així com la plataforma a utilitzar (Teams, Google Meets, BBCollaborate, etc.). Des d’Afers Generals i Accés es facilitaran les adreces de correu dels candidats perquè sigui la mateixa comissió avaluadora qui enviï la corresponent invitació (enllaç) als candidats.

Per últim, la relació de candidats amb la qualificació resultant de l’entrevista (Apte o No Apte) s’haurà de lliurar per correu electrònic a Afers Generals i Accés de la UB (ga.acces@ub.edu) abans de l’1 de juliol a les 12 hores.


Comparteix-ho: