Detall

Oberta la inscripció per participar en els tribunals PAU 2021

Avís | 10-02-2021

El professorat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ja pot fer la sol·licitud per participar en els tribunals de la prova d’accés a la universitat (PAU) de la convocatòria 2021. La inscripció estarà oberta fins al 23 de febrer de 2021 a través del portal del professorat.

Les proves seran, en convocatòria ordinària, els dies 8, 9, 10 i 11 de juny i, en convocatòria extraordinària, el 7, 8 i 9 de setembre. Les condicions sanitàries obliguen a preveure les mateixes mesures adoptades en la PAU 2020, per tal que els exàmens es puguin fer amb la màxima seguretat per a tots els agents implicats. Amb aquesta finalitat, i per evitar aglomeracions i desplaçaments massius d’estudiants, es procurarà mantenir l’ampliació del nombre de tribunals i la màxima distribució geogràfica dins del territori.

El professorat universitari que vulgui participar en els tribunals ha de complir els requisits següents:

  • Formar part del personal docent de les universitats públiques catalanes que imparteixen docència a la universitat.
  • Complir la correspondència entre àrea de coneixement i/o titulació universitària amb les matèries de la PAU (més informació).
  • Estar en servei actiu a la universitat durant el procés d’inscripció, consulta i resolució de la sol·licitud, i tenir contracte vigent amb la universitat corresponent els dies de les proves.
  • No haver complert 70 anys abans del 30 de setembre de l’any 2021.

Excepcionalment, i per les condicions sanitàries derivades de la COVID, també hi pot participar el personal investigador o postdoctoral que imparteixi docència en alguna de les universitats públiques catalanes.

La funció principal del professorat participant a la PAU és de correcció i vigilància, així com assistir a la constitució del tribunal, estar a disposició del tribunal tots els dies de les proves, dur a terme una correcció acurada seguint les instruccions específiques de les pautes de correcció distribuïdes quan la prova ja s’hagi fet i complir els terminis de lliurament d’exàmens corregits.

Es pot consultar tota la informació relativa a les funcions, els criteris i l’ordre de selecció del professorat, i la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a través del següent enllaç.