Pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial a la Facultat d'Economia i Empresa

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un servei d’atenció, orientació i assessorament a l’estudiant de grau de la Facultat que es concreta en un conjunt d’accions, on pren màxima importància la figura del professorat tutor que l’acompanyarà durant la seva etapa universitària.

Les accions que es duen a terme giren al volant de tres moments fonamentals en la trajectòria curricular de l’estudiant:

 1. La transició des del batxillerat o d’un cicle formatiu de grau superior a la universitat i la seva incorporació al centre i a l’ensenyament.
 2. El disseny de l’itinerari curricular, amb l’elecció de les assignatures optatives, de la Menció (ADE i Economia) i de programes de mobilitat.
 3. La inserció al mercat de treball i/o la formació posterior.

Per mitjà d’aquestes accions el PAT vol:

 • Facilitar al nou estudiant la seva incorporació i adaptació al nou entorn universitari.
 • Aconseguir un bon rendiment acadèmic de l’estudiant.
 • Informar i orientar a l’estudiant perquè pugui assolir un projecte professional i personal adequat als seus interessos i capacitats.

Un dels primers objectius del PAT de la Facultat d'Economia i Empresa és ajudar a l’estudiant de nou accés a integrar-se en el sistema universitari i en el funcionament de l’ensenyament. Per aconseguir aquest objectiu, en el primer curs de grau, l’estudiant compta, a més del professor tutor, amb un estudiant tutor.

L’estudiant tutor és un estudiant amb experiència, de segon, tercer o quart curs de grau. En la tutoria entre iguals, la proximitat generacional de l’estudiant tutor amb l’estudiant de nou accés i la seva experiència com a alumne que coneix el centre i l’ensenyament, fa més fàcil que doni resposta a aquelles qüestions més relacionades amb el dia a dia del nou estudiant. Aquests aspectes contribueixen a una adaptació més satisfactòria i motivadora en el nou context universitari.

Per saber qui és el teu tutor/a pots entrar en el teu expedient o en l’Espai Tutorial del teu grau.

L’Espai Tutorial del Campus Virtual és l’espai de trobada amb el teu tutor. També és una eina de comunicació des de la que se’t fa arribar informació que es considera que pot ser del teu interès.

Per accedir a l’Espai Tutorial del Campus Virtual, els passos a seguir són els següents:

 1. Entrar a https://campusvirtual.ub.edu.
 2. Introduir les credencials UB en l'apartat Alumnat.
 3. Dins del Campus Virtual de la UB, d'entre el llistat d'assignatures i cursos, seleccionar l'Espai Tutorial del grau.

Per tal de fer de l'Espai Tutorial un espai més personal i pròxim, és important tenir el perfil actualitzat, sense oblidar posar la foto.

A través de la tutoria entre iguals podràs ajudar a l’estudiant de primer curs a que conegui millor la Facultat i, per tant, es pugui adaptar fàcilment a l’entorn universitari. També el podràs ajudar a resoldre els dubtes o problemes que li sorgeixin en el seu primer any a la Facultat. Aquesta tasca la duràs a terme amb el suport i la guia del professor tutor i de la Coordinació del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat. 

La tutoria entre iguals consta d’un programa d’activitats obligatòries, que inclou:

 1. Formació
  1. Assistència a una sessió de formació sobre què és l’acció tutorial i funcions a desenvolupar. Juliol.
  2. Assistència a dues sessions de formació sobre comunicació, per afrontar amb seguretat una presentació i optimitzar els recursos de comunicació. Setembre i febrer.
 2. Suport als estudiants de primer curs
  1. Ajut en les sessions de matrícula. Juliol.
  2. Jornada de benvinguda. Setembre.
  3. Realització d’una tutoria grupal, conjuntament amb el professor tutor. Setembre.
  4. Realització de dues tutories entre iguals. Octubre/novembre i febrer/març.
  5. Jornada de portes obertes. Abril.
  6. Tutoria individualitzada (durant el curs).
 3. Realització d’un breu informe després de cada tutoria entre iguals.

La tutoria entre iguals és una activitat gratuïta, que  pot tenir reconeixement de 3 crèdits per curs. És possible realitzar aquesta activitat durant dos cursos, de manera que com estudiant tutor pots aconseguir 6 crèdits d’activitats institucionals de l’ensenyament.

Per obtenir el reconeixement de crèdits has de superar satisfactòriament el curs. L’avaluació es basa en l’informe valoratiu del professorat tutor i en la valoració realitzada per la Coordinació del PAT, d’acord amb el treball i les aportacions realitzades. La Coordinació del PAT emet un certificat que podràs presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència per formalitzar aquest reconeixement, que té un cost aproximat d’un 25% del crèdit del grau que estiguis cursant.

El requisit per ser estudiant tutor és haver superat 60 crèdits del grau en el que estiguis matriculat.

Inscripció

Si estàs interessat en ser estudiant tutor, omple aquest formulari.

La inscripció estarà oberta des del 20 de maig fins al 21 de juny de 2023.

 • Coordinació del Pla d'Acció Tutorial: Glòria Rubert i Montse Simó
 •   tutories.fee@ub.edu
 • + 34 934 021 040
 •   Oficina de Coordinació d'Ensenyaments. Edifici 696, 1a planta, despatx 120

Comparteix-ho:

Tutors PAT primer curs