Altra oferta formativa

Cursos de curta durada

Es tracta d'una oferta formativa impulsada per la Universitat de Barcelona i adreçada a persones interessades en la matèria específica de cada curs. La duració és d'un mínim de 8 hores i d'un màxim de 50 hores. 

No s'estableix cap requisit d'accés de manera general, sens prejudici que se'n puguin fixar algun d'específic per a una determinada activitat.

La superació de l'activitat formativa comporta l'expedició d'un document acreditatiu sense cap qualificació associada.

 

 

Comparteix-ho: