Coresponsabilitat social

(CO)RS

L’Àmbit de transferència i relació amb la societat és una de les línies d’actuació de la facultat d’Educació, dins de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva en són eixos vertebradors. La principal actuació que la facultat d’Educació ha portat a terme per donar-hi resposta ha estat la creació de la Unitat de Corresponsabilitat Social (CO)RS, fruit de la unió de les tradicions existents en aquest àmbit a la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Formació del Professorat.

La finalitat de la Unitat de Corresponsabilitat Social (CO)RS és desenvolupar la responsabilitat social universitària i el compromís social de la Facultat. Conté tres programes diferents per desenvolupar les seves accions:

Comparteix-ho: