Vincles amb institucions i entitats

 • Lloguer d'espais

  Les institucions i entitats poden disposar del servei de lloguer d'espais que la Facultat d'Educació posa a disposició de la societat. A l'apartat de serveis del web es pot consultar la informació referent a aquest tema.

 • Borsa de Treball

  La Universitat de Barcelona fomenta que els seus estudiants i titulats puguin afrontar el pas entre el món universitari i el mercat laboral d’una manera òptima mitjançant una sèrie d’accions.

  Feina UB s’encarrega de portar a terme aquesta tasca i treballa en dos àmbits diferenciats: la inserció laboral i l’orientació professional. Per aquestes tasques, disposa d’un equip d’orientadores i d’una aplicació de pràctiques en empreses i de la borsa de treball.

 • UB-Empresa

  La Universitat de Barcelona posa a l'abast de les empreses i institucions la possibilitat de fer presentacions a una o diverses facultats i assistir a fires de treball que anualment es celebren als centres de la UB.

  Des de Feina UB s'ofereix acollir estudiants en pràctiques, inserir ofertes de feina i participar en activitats d'inserció i orientació professional. 

 • Col·laboracions

  La Facultat d'Educació potencia la transferència de coneixement entre diferents agents i organismes de la societat i la universitat, d'aquesta manera, s'ofereix i es fa difusió de diferents propostes, voluntariats i convenis de col·laboració amb institucions i empreses diverses.

 • Projectes de voluntariat

  Voluntariat UB. És un espai obert a la Comunitat universitària i a la societat en general per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil.

  Programa de lectura LECXIT. És un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

  Els tallers de suport a la tasca escolar en el marc dels plans educatius d’entorn. Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.  

Comparteix-ho: