Vincles amb institucions i entitats

 • Lloguer d'espais

  Les institucions i entitats poden disposar del servei de lloguer d'espais que la Facultat d'Educació posa a disposició de la societat. A l'apartat de serveis del web es pot consultar la informació referent a aquest tema.

 • Borsa de Treball

  La Universitat de Barcelona fomenta que els seus estudiants i titulats puguin afrontar el pas entre el món universitari i el mercat laboral d’una manera òptima mitjançant una sèrie d’accions.

  Feina UB s’encarrega de portar a terme aquesta tasca i treballa en dos àmbits diferenciats: la inserció laboral i l’orientació professional. Per aquestes tasques, disposa d’un equip d’orientadores i d’una aplicació de pràctiques en empreses i de la borsa de treball.

 • UB-Empresa

  La Universitat de Barcelona posa a l'abast de les empreses i institucions la possibilitat de fer presentacions a una o diverses facultats i assistir a fires de treball que anualment es celebren als centres de la UB.

  Des de Feina UB s'ofereix acollir estudiants en pràctiques, inserir ofertes de feina i participar en activitats d'inserció i orientació professional. 

 • Col·laboracions

  La Facultat d'Educació potencia la transferència de coneixement entre diferents agents i organismes de la societat i la universitat, d'aquesta manera, s'ofereix i es fa difusió de diferents propostes, voluntariats i convenis de col·laboració amb institucions i empreses diverses.

 • Projectes de voluntariat

  Voluntariat UB. És un espai obert a la Comunitat universitària i a la societat en general per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil.

  Programa de lectura LECXIT. És un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

  GO ECO, Volunteer for Education. És una plataforma creada per voluntaris experimentats. Ofereix programes de voluntariat en Educació amb diversos països de tot el món.

   

  Els tallers de suport a la tasca escolar en el marc dels plans educatius d’entorn. Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.  

Comparteix-ho: