Relació amb la societat

relacio amb la societat

L’àmbit de transferència i relació amb la Societat és una de les línies d’actuació de la Facultat d’Educació, dins de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva en són eixos vertebradors. Des d’aquest àmbit, entre d’altres, es pretén recollir les necessitats de la societat, les institucions i les entitats, nacionals i internacionals, amb la finalitat de contribuir, en la mesura del possible, a la satisfacció d’aquestes necessitats i de crear lligams de col·laboració ferms i estables.

La principal actuació que la facultat d’Educació ha portat a terme per donar-hi resposta ha estat la creació de la Unitat de Corresponsabilitat Social (CO)RS, fruit de la unió de les tradicions existents en aquest àmbit a la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Formació del Professorat. La finalitat de la Unitat de Corresponsabilitat Social (CO)RS és desenvolupar la responsabilitat social universitària i el compromís social de la Facultat.

Comparteix-ho: