Relació amb la societat

relacio amb la societat

L’àmbit de transferència i relació amb sa Societat és una de les línies d’actuació de la Facultat d’Educació, dins de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva en són eixos vertebradors. Des d’aquest àmbit, entre d’altres, es pretén recollir les necessitats de la societat, les institucions i les entitats, nacionals i internacionals, amb la finalitat de contribuir, en la mesura del possible, a la satisfacció d’aquestes necessitats i de crear lligams de col·laboració ferms i estables.

Comparteix-ho: