Política social i accés a la universitat (PSAU)

Programa "Política Social i Accés a la Universitat" PSAU

El Programa PSAU porta en marxa des del curs 2011-2012 i ha pogut donar suport a un total de 46 alumnes en aquests últims cursos. És un programa de la Facultat d'Educació (UB) dirigit a impulsar l'accés a la universitat dels sectors de la població que tradicionalment se n'han vist exclosos.

Contacte: psau@ub.edu

Preguntes més freqüents

A continuació pots trobar informació més detallada del programa i de la seva acció.

Funciona a partir d’un grup de professorat i estudiants que amb caràcter voluntari ofereixen el seu temps per fer suport a alumnes de Secundària i Batxillerat en situació de risc d'exclusió social. Els i les estudiants, voluntaris i voluntàries, mentoritzen un alumne de Secundària. Cada grup de 6 ó 7 estudiants fa equip amb un professor o professora que actua com a tutor/a i amb qui es veuen regularment al Centre per compartir experiències i proporcionar‐se suport.

Per començar, rebràs formació sobre la finalitat de la mentoria. Posteriorment, donaràs suport acadèmic i motivacional a alumnes de Secundària i Batxillerat d’instituts de Barcelona sempre acompanyat d’altres companys de mentoria amb els que et podràs recolzar.

La teva tasca com a mentor o mentora serà diversa i pot anar des d’un assessorament acadèmic a realitzar petites sortides o visites que animin a l’estudiant a continuar els seus estudis. 

 

 

Es tracta de dedicar dues hores setmanals (migdia o tarda) a fer aquesta mentoria. A això cal afegir aproximadament un dia al mes per reunir‐se amb el tutor/a, normalment en acabar la mentoria.

És cert que caldrà ajudar els i les alumnes en determinades matèries. Però l’experiència ens mostra que el més important és l’ajuda que se’ls proporciona de manera motivacional i emocional, també mitjançant activitats d’orientació acadèmica i fent sortides a diferents facultats de l’interès dels alumnes.

En la distribució dels alumnes això ja ho tenim en compte. Però també teniu el suport del tutor o la tutora i, a més, d’un equip assessor de professorat de la facultat expert en les diferents àrees als que tant mentors/es com els tutors, poden acudir quan calgui.

Tots els que en formem part ho fem de manera desinteressada, com a compromís social. No obstant això, en treus una experiència molt gratificant, sobretot pel treball amb l’alumne que tutoritzis, però també per l’experiència que compartiràs amb l’equip. Deixant això de banda, l’haver participat en el programa constarà també en el complement del teu títol, com una activitat d’indubtable valor, personal i professional, dins la teva formació.

Aquest punt el tenim previst: és un treball voluntari, no remunerat, però la Facultat es compromet que no tingui un cost econòmic per a tu.

A l’estat espanyol la UB és l’única que el té. En altres països, i sobre tot als Estats Units, són molt freqüents aquesta mena de programes, especialment a les universitats de més prestigi i millor situades als rànquings de qualitat, com podeu comprovar a les seves web.

Com ha demostrat la llarga experiència de les Universitats que han plantejat programes similars, incrementar la diversitat dins les aules universitàries té un clar efecte en la millora de la qualitat dels seus ensenyaments. Els estudiants d’aquestes universitats surten més ben preparats, personal i professionalment, en haver hagut de conviure i treballar amb companys i companyes que poden tenir referents socials i culturals molt diferents.

Si aquesta és la teva situació ens pots proporcionar també les teves dades per a fer col·laboracions més puntuals. Pots col·laborar, per exemple, en la presentació i visita al campus que fem cada any. En alguna xerrada o activitat de presentació del programa als instituts o amb activitats que aquest any es faran al Campus. El teu ajut pot ser molt útil.

Formulari d'inscripció Curs 2018-2019

També pots enviar un correu a psau@ub.edu

Documents

Comparteix-ho: