Detall

Jornades europees sobre intervenció interdisciplinar amb infància i famílies: reptes i oportunitats

Notícia | 23-02-2021

[Inscripcions obertes]

 

Del 3 al 5 de març tindran lloc les Jornades europees sobre intervenció interdisciplinar amb infància i famílies: reptes i oportunitats, una plataforma internacional que proposa donar a conèixer presentacions acadèmiques, tallers, intervencions i estudis en l’àmbit de l’acompanyament i la implementació del suport a la parentalitat positiva. Aquestes jornades formen part del projecte Grow In Family Together (GIFT), que té per objectiu promoure el desenvolupament de les relacions positives dins les famílies en la seva dimensió emocional i educativa.

L'objectiu d'aquestes jornades és informar i formar sobre les diferents realitats dels nens, nenes i famílies i els reptes que suposen per als professionals. L’evolució i la diversitat de les noves formes de família, dels models educatius i culturals, obliga els i les professionals a adaptar la seva visió i les seves pràctiques, a repensar els seus mètodes de suport i acompanyament a pares, mares i famílies. De fet, si les accions de suport a la parentalitat habiliten pares i mares a estar acompanyats en l'exercici de les seves responsabilitats, també haurien d'habilitar a nens i nenes a créixer en un ambient favorable. Des d'aquesta perspectiva també es requereix que els professionals vagin evolucionant al mateix temps que els sistemes familiars avancen.

Les jornades presentades tindran una perspectiva interdisciplinària i internacional, ja que hi participen quatre països (Romania, França, Itàlia i Espanya) i professionals de diferents àmbits que tenen en comú la intervenció familiar.

       - Reflexions i reptes sobre el treball en xarxa amb famílies, nens i nenes

       - Dimensions ètiques en els serveis i la participació de les famílies

       - Innovació com a resultat de la reflexió sobre les pràctiques professional

 

 [Inscripcions obertes]