Detall

La Junta de la Facultat d'Educació presenta dues al·legacions al Ministerio de Universidades en relació amb els projectes que estableixen els requisits per a la verificació dels plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària

Notícia | 16-03-2023

La Junta de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, reunida el 16 de març de 2023 en sessió extraordinària, presenta les al·legacions següents al Ministerio de Universidades en relació amb els projectes d'ordre pels quals s'estableixen els requisits per a la verificació dels plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària.

 


Comparteix-ho: