Detall

VI Concurs Campus AMOENUS. Poesia. Peça musical. Il·lustració.

Notícia | 29-10-2018

Per tal de promoure i difondre el conreu de la poesia, la il·lustració i la musicació de poemes entre els estudiants dels diferents estudis presents al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona, es convoca el VI Concurs Campus Amoenus, que es regirà per les bases següents:

1. Podran participar en aquest concurs els estudiants matriculats en algun dels ensenyaments de la UB que s’imparteixen al Campus Mundet.

2. S’estableixen tres modalitats:

a) Poesia: poemes originals i inèdits, en qualsevol format (discursiu, visual, objectual, videopoesia, poesia-acció, etc.), de tema lliure i adreçats a infants. Els textos poden ser en català, castellà o anglès.

b) Il·lustració: il·lustració d’un poema o cançó adreçat a infants, escrit en català, castellà o anglès. La il·lustració haurà de ser original i es presentarà en format paper (grandària màxima DIN A3); el poema, que s’ha de lliurar en full a part, pot ser propi o d’altri, inèdit o publicat.

c) Peça musical: musicació d’un poema adreçat a infants, escrit en català, castellà o anglès. La música haurà de ser original, no publicada; el poema, que s’ha d’adjuntar, pot ser original o d’altri, inèdit o publicat. La composició es presentarà en format digital; el lliurament de la partitura és opcional.

3. El treballs s’hauran de lliurar dins un sobre tancat a la secretaria de la Facultat d’Educació (edifici de Migdia, planta 3, en horari de matí, de dilluns a divendres de 10 a 13 h, o en horari de tarda, dilluns i dijous de 16 a 18:00 h). A la part exterior del sobre hi caldrà escriure «VI Concurs Campus Amoenus», la modalitat a la qual s’opta (poesia, il·lustració o peça musical) i un lema (pseudònim). A l’interior del sobre hi haurà la proposta i un altre sobre més petit (plica), a l’exterior del qual s’hi escriurà el lema; a l’interior, les dades de l’autor o autora: nom i cognoms, estudis que cursa, e-mail i telèfon. Cada sobre gran només podrà contenir una proposta.

4. El termini de presentació dels treballs serà el dilluns 3 de desembre de 2018.

5. Els treballs que no compleixin íntegrament aquests requisits no seran presos en consideració.

6. Quant al premi d’il·lustració, el fet de presentar-se al concurs comporta l’autorització perquè l’obra pugui ser exposada al campus Mundet.

7. Cada una de les modalitats comptarà amb un jurat propi, constituït per persones vinculades a la Facultat d’Educació, expertes en els diferents àmbits.

8. Hi haurà un primer premi per a cada una de les modalitats, a més de dos accèssits. Tant el premi com els accèssits podran ser declarats deserts. Les decisions dels jurats seran inapel·lables.

9. Els guanyadors de cada modalitat rebran un premi valorat en uns 150 €. Els accèssits rebran un obsequi.

10. La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis es farà en el decurs d’un acte que se celebrarà la darrera setmana lectiva abans de Nadal a la Facultat d’Educació. La data i el lloc de celebració d’aquest acte es donaran a conèixer durant el mes de novembre de 2018.

11. Les obres presentades a concurs podran ser retirades pels autors/es entre el 09 de gener i el 30 d’abril de 2019 al despatx 139 de l’Edifici de Llevant, prèvia sol·licitud per correu electrònic (dp.educacio@ub.edu).
Les obres no recollides seran destruïdes.


Comparteix-ho: