Eleccions de representants del PDI i del PAS a Junta de la Facultat d’Educació (setembre 2018)

D’acord amb l’art. 6 del Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la UB es convoquen les eleccions als membres representants del PDI i PAS a la Junta de la Facultat d’Educació.

Convocatòria i calendari electoral (al final d'aquesta pàgina trobareu el calendari modificat d'acord amb la resolució de data 9 de novembre de 2018)

Cens definitiu

Professorat amb vinculació permanent (actualitzat 12/11/18 14.00h)

Altre Personal Docent i Investigador (actualitzat 12/11/18 14.00h)

Personal d’Administració i Serveis (actualitzat 12/11/18 14.00h)

Proclamació candidatures (anul·lades per la resolució de data 9 de novembre de 2018)

Resolució de la degana de suspensió i anul·lació de la votació per a l'elecció de membres de la Junta de la Facultat d'Educació del dia 8 de novembre de 2018.

 

Proclamació de candidatures

12 de novembre de 2018

Termini de reclamacions a la proclamació

no procedeix

Període de campanya electoral

del 13 al 20 de novembre

Votació

21 de novembre de 10 a 20h
Sala de Juntes 4a planta de l'Edifici de Migdia (Migdia I)

Publicació de resultats

Acta d'escrutini Professorat amb vinculació permanent

Acta d'escrutini Altre personal docent i investigador

Acta d'escrutini Personal d'administració i serveis

Candidatures ordenades pel nombre de vots

22 de novembre

Termini recursos sobre resultats electorals

27 de novembre

Comparteix-ho: