Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (nou)

Modificació de matrícula

Calendari:

Assignatures primer semestre

Amb dret a devolució: de l'1 al 8 de d'octubre de 2021

Sense dret a devolució: fins al 31 d'octubre de 2021

Assignatures segon semestre

Amb dret a devolució: Febrer 2022 (pendent)

Sense dret a devolució: Febrer 2022 (pendent)

 

Què podeu fer:

Ampliació, canvi i/o anul·lació d'assignatures
 

Procediment:

Haureu de sol·licitar per correu electrònic la modificació de la matrícula a la coordinació del màster, fent constar codi, nom i grup de l'assignatura o assignatures que voleu modificar. En el cas de rebre la conformitat de la coordinació del màster haureu de reenviar correu electrònic a l'adreça electrònica següent: masters.educacio@ub.edu.

La secretaria us confirmarà el canvi per correu electrònic. 

Informació general (econòmica i acadèmica)

Comparteix-ho: